Заправка картриджей Samsung

 
1 Заправка картриджа Samsung ML-1010/1020/1210/1220/1250/1430 (ML-1210D3) 250,00p
2 Заправка картриджа Samsung ML-1440/1450/1451/6040/6060 (ML-6060D6) 450,00p
3 Заправка картриджа Samsung ML-1510/1710/1740/1750 (ML-1710D3) 250,00p
4 Заправка картриджа Samsung ML-1510 (1520D3) 250,00p
5 Заправка картриджа Samsung ML-1610/1615/1650 (ML-1610D2) 250,00p
6 Заправка картриджа Samsung ML-1630/1631/CSX-4500/4501 + прошивка чипа 400,00р
7 Заправка картриджа Samsung ML-1640/1641/1645/2240/2241 (MLT-D108S) 250,00p
8 Заправка картриджа Samsung ML-1660/1661/1665/1666/1667/1670/1671/1675/1860/1865/1867/SCX-3200/3205/3207/3207/3217 (MLT-D104S) 250,00p
9 Заправка картриджа Samsung ML-1660/1661/1665/1666/1667/1670/1671/1675/1860/1865/1867/SCX-3200/3205/3207/3207/3217 (MLT-D104S) 380,00p
10 Заправка картриджа Samsung ML-1910/1915/2520/2522/2525/2526/2540/2580/SCX-4600/4623F/4623FN (MLT-D105S) для прошитого аппарата 250,00р
11 Заправка картриджа Samsung ML-1910/1915/2520/2522/2525/2526/2540/2580/SCX-4600/4623F/4623FN (MLT-D105S) + чип 350,00p
12 Заправка картриджа Samsung ML-2010/2015/2510/2571 (ML-2010D3) 250,00p
13 Заправка картриджа Samsung ML-2150/2151/2152 (ML-2150D8) + прошивка чипа 540,00p
14 Заправка картриджа Samsung ML-2160/2160W/2165/2165W/SCX-3400/3400F/3400W/3400FW/3405/3405F/3405W/3405FW (MLT-D101L) 250,00p
15 Заправка картриджа Samsung ML-2245 (MLT-D106S) 250,00p
16 Заправка картриджа Samsung ML-2250/2251/2252 (ML-2205D5) + прошивка чипа 540,00p
17 Заправка картриджа Samsung ML-2550/2551/2552/2553 (ML-2550DA) + прошивка чипа 650,00p
18 Заправка картриджа Samsung ML-2850/2851 (ML-D2850A) 250,00p
19 Заправка картриджа Samsung ML-2850/2851 (ML-D2850A) + чип 380,00р
20 Заправка картриджа Samsung ML-2850/2851 (ML-D2850B) 450,00p
21 Заправка картриджа Samsung ML-2850/2851 (ML-D2850B) + чип 540,00p
22 Заправка картриджа Samsung ML-2855/SCX-4824/4828 (MLT-D209L) 450,00p
23 Заправка картриджа Samsung ML-2855/SCX-4824/4828 (MLT-D209L) + чип 540,00p
24 Заправка картриджа Samsung ML-2855/SCX-4824/4828 (MLT-D209S) 250,00p
25 Заправка картриджа Samsung ML-2855/SCX-4824/4828 (MLT-D209S) + чип 350,00p
26 Заправка картриджа Samsung ML-2950ND/2955ND/2955DW/SCX-4705ND/4727FD/4728FD/4728FW/4729FD/4729FW (MLT-D1030L) 400,00p
27 Заправка картриджа Samsung ML-2950ND/2955ND/2955DW/SCX-4705ND/4727FD/4728FD/4728FW/4729FD/4729FW (MLT-D1030L)+чип 600,00p
28 Заправка картриджа Samsung ML-2950ND/2955ND/2955DW/SCX-4705ND/4727FD/4728FD/4728FW/4729FD/4729FW (MLT-D1030S) 250,00p
29 Заправка картриджа Samsung ML-2950ND/2955ND/2955DW/SCX-4705ND/4727FD/4728FD/4728FW/4729FD/4729FW (MLT-D1030S)+чип 450,00p
30 Заправка картриджа Samsung ML-3050/3051 (ML-D3050A)+ прошивка чипа 600,00p
31 Заправка картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205E) 650,00p
32 Заправка картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205E) + чип 840,00p
33 Заправка картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205L) 450,00p
34 Заправка картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205L) + чип 690,00p
35 Заправка картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205S) 250,00p
36 Заправка картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205S) + чип 540,00p
37 Заправка картриджа Samsung ML-3470/3471/3472 (ML-D3470A) + прошивка чипа 540,00p
38 Заправка картриджа Samsung ML-3470/3471/3472 (ML-D3470B) + прошивка чипа 700,00p
39 Заправка картриджа Samsung ML-3560/3561 (ML-35660D6) + прошивка чипа 540,00p
40 Заправка картриджа Samsung ML-3560/3561 (ML-35660D8) + прошивка чипа 800,00р
41 Заправка картриджа Samsung ML-4500/4600 (ML-4500D3) 250,00p
42 Заправка картриджа Samsung ML-5000/5050/5100 (ML-5000D5) 450,00p
43 Заправка картриджа Samsung SCX-4016/4116/4216/SF-560/565/750/755 (SCX-4216D3) 250,00p
44 Заправка картриджа Samsung SCX-4100 (SCX-4100D3) 250,00p
45 Заправка картриджа Samsung SCX-4200/4220 (SCX-4200D) + прошивка чипа 350,00p
46 Заправка картриджа Samsung SCX-4300 (MLT-D109S) 250,00p
47 Заправка картриджа Samsung SCX-4321/4521 (SCX-4521D3) 250,00p
48 Заправка картриджа Samsung SCX-4520/4720 (SCX-4720D3) + прошивка чипа 400,00p
49 Заправка картриджа Samsung SCX-4650N/4650FN/4655F/4655FN (MLT-D117L) 450,00p
50 Заправка картриджа Samsung SCX-4650N/4650FN/4655F/4655FN (MLT-D117S) 250,00p
51 Заправка картриджа Samsung SCX-4725 (SCX-D4725A)+ прошивка чипа 450,00p
52 Заправка картриджа Samsung SCX-5112/5115/5312/5315 (SCX-5312D6) 450,00p
53 Заправка картриджа Samsung SCX-5330/5530 (SCX-D5530A) + прошивка чипа 450,00p
54 Заправка картриджа Samsung SCX-5330/5530 (SCX-D5530B) + прошивка чипа 650,00p
55 Заправка картриджа Samsung SCX-5635/5835 (MLT-D208L) + прошивка чипа 700,00p
56 Заправка картриджа Samsung SCX-5635/5835 (MLT-D208LS + прошивка чипа 400,00p
57 Заправка картриджа Samsung SCX-6122/6220/6320/6322 (SCX-6320D8) + прошивка чипа 540,00p
 

Заправка цветных лазерных картриджей Samsung

 
1   Заправка картриджа Samsung CLP-300/300N/CLX-2160/3160 700,00p
2 Заправка картриджа Samsung CLP-300/300N/CLX-2160/3160 + чип 800,00p
3 Заправка картриджа Samsung CLP-310/315/CLX-3170/3175 700,00p
4 Заправка картриджа Samsung CLP-310/315/CLX-3170/3175 + чип 800,00р
4 Заправка картриджа Samsung CLP-320/325/CLX-3180/3185 800,00p
5 Заправка картриджа Samsung CLP-320/325/CLX-3180/3185 + чип 1000,00p
6 Заправка картриджа Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305 (требуется прошивка аппарата) 800,00p

 

 Прошивка лазерных чипованных аппаратов Samsung

 
1 Прошивка аппарата Samsung CLP-300/300N/CLX-2160/3160N/3160FN 750,00p
2 Прошивка аппарата Samsung CLP-310/310N/315W/CLX-3170FN/3175FN/3175W  750,00p
3 Прошивка аппарата Samsung CLP-320/320N/325/CLX-3180/3185/3185N/3185FN 750,00p
4 Прошивка аппарата Samsung CLP-360/365/CLX-3300/3305 750,00p
5 Прошивка аппарата Samsung ML-1640/1641/1645/2240/2241/2245 350,00p
6 Прошивка аппарата Samsung ML-1660/1661/1665/1666/1667/1670/1671/1675/1860/1865/1867/SCX-3200/3205/3207/3217 750,00p
7 Прошивка аппарата Samsung ML-1910-1915/2520/2522/2525/2526/2540 500,00p
8 Прошивка аппарата Samsung ML-2160/2160W/2165/2165W 750,00p
9 Прошивка аппарата Samsung ML-2850N/2851ND 750,00p
10 Прошивка аппарата Samsung ML-2855/SCX-4824/4828 750,00p
11 Прошивка аппарата Samsung ML-2950/2955/SCX-4705ND/4727FD/4728FD/4728FW/4729FD/4729FW 750,00p
12 Прошивка аппарата Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR 750,00p
13 Прошивка аппарата Samsung SCX-3400/3400F/3400W/3400FW/3405/3405F/3405W/3405FW 750,00p
14 Прошивка аппарата Samsung SCX-4300/4600/4623F/4623FN 750,00p
15 Прошивка аппарата Samsung SCX-4650N/4650FN/4655F/4655FN 750,00p
 

Востановление картриджей Samsung

 
1 Восстановление картриджа Samsung ML-1010/1020/1210/1220/1250/1430 (ML-1210D3) 900,00p
2 Восстановление картриджа Samsung ML-1510/1710/1750 (ML-1710D3) 900,00p
3 Восстановление картриджа Samsung ML-1610/1615 (ML-1610D2) 900,00p
4 Восстановление картриджа Samsung ML-1640/1641/1645/2240/2241 (MLT-D108S) 900,00p
5 Восстановление картриджа Samsung ML-1660/1661/1665/1666/1667/1670/1671/1675/1860/1865/1867/SCX-3200/3205/3207/3217 (MLT-D104) 900,00p
6 Восстановление картриджа Samsung ML-1910/1915/2520/2522/2525/2526/2540/2580/SCX-4600/4623F/4623FN (MLT-D105S) 900,00p
7 Восстановление картриджа Samsung ML-2010/2015/2510/2570/2571 (ML-2010D3) 900,00p
8 Восстановление картриджа Samsung ML-2160/2160W/2165/2165W/SCX-3400/3400F/3400W/3400FW/3405/3405F/3405W/3405FW (MLT-D101L) 1100,00p
9 Восстановление картриджа Samsung ML-2160/2160W/2165/2165W/SCX-3400/3400F/3400W/3400FW/3405 (MLT-D101S) 900,00p
10 Восстановление картриджа Samsung ML-2850/2851 (ML-D2850A) 900,00p
11 Восстановление картриджа Samsung ML-2850/2851 (ML-D2850B) 1100,00p
12 Восстановление картриджа Samsung ML-2950ND/2955ND/2955DW/SCX-4705ND/4727FD/4728FD/4728FW/4729FD/4729FW (MLT-D103L) 1100,00p
13 Восстановление картриджа Samsung ML-2950ND/2955ND/2955DW/SCX-4705ND/4727FD/4728FD/4728FW/4729FD/4729FW (MLT-D103S) 900,00p
14 Восстановление картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205L) 1100,00p
15 Восстановление картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205L)+чип 1300,00p
16 Восстановление картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205S) 900,00p
17 Восстановление картриджа Samsung ML-3310D/3310ND/3710D/3710ND/SCX-4833FD/4833FR/5637FR (MLT-D205S)+чип 1100,00p
18 Восстановление картриджа Samsung SCX-4016/4116/4216/SF-560/565/750/755 (SCX-4216D3) 900,00p
19 Восстановление картриджа Samsung SCX-4100 (SCX-4100D3) 900,00p
20 Восстановление картриджа Samsung SCX-4200/4220 (SCX-4200D) 900,00p
21 Восстановление картриджа Samsung SCX-4300 (MLT-D109S) 900,00p
22 Восстановление картриджа Samsung SCX-4321/4521 (SCX-4521D3) 900,00p
23 Восстановление картриджа Samsung SCX-4824/4828 (MLT-D209L) 1100,00p
24 Восстановление картриджа Samsung SCX-4824/4828 (MLT-D209S) 900,00p
Согласие на обработку персональных данных